Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Изграждане на обект: „Контролно-информационен пункт (КИП) „Седемте Рилски езера” на територията на НП „Рила”, Парков участък Дупница, в района на хижа „Рилски езера”

Дата: 24.03.2020
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2020-0002
Краен срок: 23.04.2020 17:30
Състояние: Възложена
„Изграждане на обект: „Контролно-информационен пункт (КИП) „Седемте Рилски езера” на територията на НП „Рила”, Парков участък Дупница, в района на хижа „Рилски езера”

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 967853 Решение за откриване на процедура 24.03.2020 16:16
2. 967855 Обявление за поръчка 24.03.2020 16:17
3. 3 Документация 24.03.2020 16:20
4. 4 Методика за оценка 24.03.2020 16:27
5. 5 Образци 24.03.2020 16:29
6. 6 ЕЕДОП 24.03.2020 16:29
7. 7 Проект на договор 24.03.2020 16:30
8. 8 Технически спецификации 24.03.2020 16:32
9. 9 Количествена сметка 24.03.2020 16:33
10. 10 Изходни данни - Инвестиционен проект, част 1 24.03.2020 17:24
11. 11 Изходни данни - Инвестиционен проект, част 2 24.03.2020 17:28
12. 12 Изходни данни - Инвестиционен проект, част 3 24.03.2020 17:29
13. 973065 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 21.04.2020 14:34
14. 14 Протокол № 1 03.06.2020 17:15
15. 15 Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 22.06.2020 11:20
16. 16 Протокол № 2 01.07.2020 15:41
17. 17 Приложение 1 към Протокол № 2 01.07.2020 15:47
18. 18 Приложение № 1 към Протокол № 2 01.07.2020 15:49
19. 19 Протокол № 3 01.07.2020 15:50
20. 20 Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 01.07.2020 15:51
21. 21 Решение за избор на изпълнител 01.07.2020 15:52
22. 991487 Обявление за възложена поръчка 19.08.2020 17:02
23. 23 Договор 19.08.2020 17:04
24. 24 Приложение 1 19.08.2020 17:05
25. 25 Приложение 2 - 1 19.08.2020 17:06
26. 26 Приложение 2 - 2 19.08.2020 17:08
27. 27 Приложение 2 - 3 19.08.2020 17:09
28. 28 Приложение 2 - 4 19.08.2020 17:09
29. 29 Приложение 3 и 4 19.08.2020 17:11
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...