Зареждам...
Архив новини

Събиране на оферти с обява/покана до определени лица

Разработване и внедряване в експлоатация на “Специализирано интернет и мобилно приложение за промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на защитените т

Дата: 03.12.2019
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер:
Краен срок: 17.12.2019 17:30
Състояние: Възложена
Разработване и внедряване в експлоатация на “Специализирано интернет и мобилно приложение за  промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление  на защитените територии по  трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 1 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал 3 от ЗОП 03.12.2019 13:45
2. 2 Документация 03.12.2019 13:46
3. 3 Технически спецификации 03.12.2019 13:47
4. 4 Проект на договор 03.12.2019 13:47
5. 5 Образци 03.12.2019 13:48
6. 9095022 Информация за публикувана в профила на купувача обява 03.12.2019 14:15
7. 7 Утвърден протокол от работата на комисията 07.02.2020 15:05
8. 8 Договор 11.03.2020 16:41
9. 9 Приложения към сключения Договор 11.03.2020 16:46
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...