Зареждам...
Архив новини

Туристически маршрути през резерват Парангалица.

Маршрути преминаващи през  резерват Парангалица , съгласно Заповед № РД-1111/25.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите.


При преминаване по пътеките се забранява:

  1. отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  2. замърсяване с битови и други отпадъци;
  3. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри
    от растителни видове;
  4. убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на
    екземпляри от животински видове;
  5. палене на огън и бивакуване;

Маршрути :

х. Македония – връх Капатник – м. Предела 

Маршрут хижа „Македония“ - връх Капатник - м. Предела
Маршрутът е част от Международен маршрут Е4
Обща дължина, км 26,10 км., от които 14,20км в границите на националния парк
Маркировка Червен цвят
Описание

Пешеходен туристически маршрут.

Маршрутът тръгва от х. „Македония“ по тясна пътека, която върви в
билната част, на открито, сред основно тревиста растителност. През резерватът преминава през Малък мечи връх (2474 м н.в), покрай върховете Герман (2484 м н.в), Езерник (2485 м н.в) до местността Парангалишки преслап след което пътеката лакатуши в ляво и дясно на резерват Парангалица. Предлага красиви гледки към околните хребети.
След напускане на резервата пътеката води към връх Скачковец и връх Капатник, откъдето навлиза в гора и върви през нея по време на спускането към м. Предел. След напускането територията на Националния парк, маршрутът минава последователно по обрасъл горски път, след което излиза на  тясно асфалтово шосе. В последния си участък маршрутът пресича второстепенния асфалтов път Симитли - Банско - Гоце Делчев и достига до х. „Предел“.

Туристически пътеки резерват Парангалица

Галерия

Новини
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...
Дирекция „НП Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера
14/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ представи и обсъди с широкото участие на...
Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера
09/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ стартира информационно-разяснителна кампания...
Министър Димитров направи първа копка за изграждането на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“
14/08/2020
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи първа копка на...