Туристически маршрути през резерват Скакавица

Маршрути преминаващи през  резерват Скакавица , съгласно Заповед № РД-1116/26.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите.При преминаване по пътеките се забранява:
 

1. отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
2. замърсяване с битови и други отпадъци;
3. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
4. убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
5. палене на огън и бивакуване;


Маршрути :


1. с. Паничище – Зелени преслап –х. Скакавица
 

Маршрут с.Паничище - х. „Скакавица“
Обща дължина км 3 км са извън НП Рила и 2,80 км в границите на парка
Маркировка Червен цвят.
Описание Тръгва се по асфалтов път от информационния център за НП “Рила“ в с Паничище в посока лифта за х. „Рилски езера“. Маркировката е отлична, в червен цвят. При добре обозначен разклон на пътя се продължава надясно за м. Гюндера, след което се излиза отново на асфалтовия път . Следвайки маркировката отклонение в дясно по горска пътека се стига до м. Зелени преслап . В м. Зелени преслап има хижа и ведомствени
почивни бази, както и големи информационни табели представящи Националния парк. Оттам маршрутът върви по черен горски път до м. Лапада. При добре обозначен разклон вдясно на пътя се отклонява по добре оформена и обозначена туристическа пътека през бял-муровата гора до х. „Скакавица“. Посреща ни информационна табела представяща резерват Скакавица и правилата за поведение в него. Пътеката е оформена с дървени скари за преминаване през влажните места, предпазни парапети, пейка за отдих (Сакелариевата пейка), чешма и каптаж. Маршрутът е много добре обозначен и е приятен за ходене. От хижата към най високия водопад в Рила „Скакавица“(пад около 70 м.) започва изградения от дирекцията ботанически еко маршрут „Приятели на растенията“, запознаващ посетителите с различни видове растения и техните местообитания
.
 

2. х. Скакавица- връх Кабул
 

Маршрут  х. „Скакавица“ - връх Кабул
Обща дължина, км 7,20 км
Описание Маршрутът тръгва по синя маркировка от х. „Скакавица“ през гората. Стръмната горска пътека излиза на голо било от където ясно се вижда в далечината водопад „Скакавица“ и достигаме до връх Кабул (2531 м н.в.). Гледката е впечатляваща към Отовишкото било, Дупнишко и Самоковско поле.

 
3. х. Скакавица – х. Рилски езера

 

Маршрут  х. „Скакавица“ - х. „Рилски езера“
Обща дължина, км 2,80 км
Маркировка Зелен, червен и жълт цвят
Описание Маршрутът тръгва от х. „Скакавица“ по горска пътека със скални участъци на места. По пътека се достига до разклона за хижа „Иван Вазов“. Продължава през резерват Скакавица достига до разклона за х. Ловна на ляво и на дясно за х. Рилски езера. Маршрутът  излиза на билото на Сухия рид, от където следват пътеки за х. „Седемте езера“, х. „Мальовица“, х. Иван Вазов и Седемте рилски езера . Крайната точка е при х. „Рилски езера“. От х.
„Скакавица“ до всички разклони и по дължината на цялата пътека има добра маркировка и указателни табели. Маршрутът не е тежък за ходене. При лоши климатични условия и мъгла билото на Сухия чал не е безопасно за туристите.


4. х. Скакавица – х. Ловна 

Маршрут х. „Скакавица" - х. „Ловна“
Обща дължина, км 3,80км
Маркировка Зелен цвят
Описание Тръгва се от хижа „Скакавица“, където има много добро обозначение за маршрута с посоката и цвят. По пътеката през резерват Скакавица се достига до разклона за х. Ловна на ляво и на дясно за х. Рилски езера. След разклона пътеката се включва в черен път през гората, по който има разклонения за х. „Рилски езера“, х. „7-те езера“ и х. „Вада“. По маршрута има множество указателни табели и добра маркировка. Маршрутът не е тежък за ходене.


 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"