Туристически маршрути през Централен Рилски резерват

Маршрути преминаващи през Централен Рилски резерват, съгласно Заповед № РД-1112/25.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите

 


При преминаване по туристическите маршрути през резервата се забранява:
  1. отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  2. замърсяване с битови и други отпадъци;
  3. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри
  4. от растителни видове;
  5. убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на
  6. екземпляри от животински видове;
  7. палене на огън и бивакуване;


Маршрути :

  1. х. „Чакър войвода“ - дворец „Саръгьол“ - х. „Марица
Маршрут х. „Чакър войвода“  по Кайзеровия път - х. „Марица“
Обща дължина, км 6,70км
Маркировка Червен цвят
Описание Маршрутът тръгва от к.к. Боровец по горски път покрай дворца „Ситняково“ и продължава на юг към хижа „Чакър войвода“. От там покрай входа на дворец „Саръгьол се върви по туристическа пътека минаваща покрай бившите царски конюшни и м. „Кубадинка“, където има изграден заслон. На места пътеката пресича няколко дерета, където има изградени няколко мостчета за преминаване. Крайната точка на маршрута е при х. „Марица“. По маршрута има множество информационни табели и знаци указващи посоката на маршрута
 

х. „Чакър войвода“ - връх Шатър - х. „Мусала“  
Маршрут х. „Чакър войвода“ - връх Шатър - х. „Мусала“
Обща дължина, км 7,20 км,
Маркировка Зелен цвят
Описание Маршрутът тръгва от х. „Чакър войвода“ по черен път, след това по пътека през гората. След разклона за м. Сладката вода пътеката минава през участък с клек формации. При изкачването в посока връх Шатър, пътеката придобива трошено-каменист характер и минава западно  под върха. От разклона за самия връх се виждат трите Съръгьолски (Жълти) езера. Пътеката е добре оформена, силно камениста, билна, движеща се сред открит тревист терен. Следват още каменисти участъци сред клекова растителност, пресичане на два потока преди да се достигне до х. „Мусала“. Маркировката по маршрута е в сравнително добро състояние.
 
х. „Марица“ - по долината на р. Тиха Марица – връх Мусала  
Маршрут х. „Марица“ - по долината на р. Тиха Марица - връх
Мусала
Обща дължина, км 7,5 км
Маркировка синя в началото, след това зелена
Описание Маршрутът тръгва от х. „Марица“ по черен път, след което се отклонява като камениста пътека. Пресича река Голяма Марица , пътеката навлиза в участък, обрасъл с високи треви и клек, с много наводнени участъци. На много места пътеката се губи и не е ясна. След този участък пътеката е камениста и трудна за ходене, защото камъните са мокри и се пързалят. Маршрутът е труден за изкачване и се върви по „серпентини“ до връх Мусала (2925,4 м н.в). Пътеката е лятна и опасна за ходене през зимата. Гледката от връх Мусала е много впечатляваща. Последователно се откриват погледни места към Канарата (2691 м. н.в.), вр. Налбант(Ковач 2634 м. н.в. ), планината Пирин, язовир Бели Искър, Маричини езера, язовир Искър и Самоковското поле.
 
х. „Медарник“ -Хижа „Мальовица“ – през Кобилино бранище - хижа „Рибни езера“
Маршрут х. „Медарник“ xижа „Мальовица“ – през Кобилино бранище - хижа „Рибни езера
Обща дължина, км Около 28 км
Маркировка Червен цвят (от комплекс Мальовица до хижа Мальовица син цвят)
Описание Маршрутът тръгва от хижа „Медарник“ („Мечит“) по пътека до м. Овнарско, от където продължава по черен и асфалтиран път. От комплекс „Мальовица“ по черен път през „Входа“ на Национален парк Рила“ по широка пътека се стига до хижа „Мальовица“. Пътеката върви успоредно на Мальовишка река, по дължината и има изградени две чешми и много информационни табели. Пътеката от хижа „Мальовица“ продължава за Страшно езеро и едноименния заслон. Тя част от международен туристически маршрут Е4. Пътека е камениста с множество наводнени сипеи, на места под камъните текат потоци. Трасето преминава по край Маломальовишките езера, Минералното езеро и стига до Страшно езеро. Следва много стръмен участък с големи камъни, опасен за преминаване. Под връх Попова Капа (2704 м н.в.) има поставено въже за хващане. Оттам маршрутът върви през открити тревисти участъци по каменисти пътеки, често наводнени до м “Кобилино бранище (2145 м. н.в) с едноименния заслон. Започва изкачване към Водни връх (2683 м н.в.) билото на Водния чал е около 12 км оттам се откриват гледки към различни езера, на юг Манастирски, Дяволски, Смрадливото, Черното и Рибни езера а на север Водновръшки и Леворечки езера и по серпентините се достига до двете Рибни езера с едноименната хижа. Маркировката на маршрута в билната част е неясна, но се ходи по добре утъпкана туристическа пътека. Преминаването в билната част е опасно при мъгла и лоши метеорологични условия.
 
хижа „Рибни езера“ - Канарски преслап - връх Вапа -Джанка - хижа „ Грънчар“
Маршрут хижа „Рибни езера“ - Канарски преслап - връх Вапа -
Джанка - хижа „ Грънчар“
Обща дължина, км 15,6 км.,
Маркировка Червен цвят (от Джанка до х. „Грънчар“ - син)
Описание Маршрутът тръгва от х. „Рибни езера“ и се изкачва  по тясна камениста пътека, преминаваща в каменен сипей между хижата и Горното Рибно езеро. Пътеката излиза на билото на връх Канарски преслап. Същата върви по билото, с  красиви гледки назад към Рибни езера, а  напред към Реджепското (Скалишко) и Вапските езера. Пътеката продължава в непосредствена близост до връх Вапа (2532 м. н.в.) и връх Чемерна (2511м. н.в), след тях е отклонението за х. „Семково“. От Горни Куки по билото през връх Ковач (Налбант)(2634 м. н.в.) продължава до м. „Джанка“. След което по маркирана в синьо пътека маршрутът продължава за х. „Грънчар“ и едноименното езеро пред нея. Маркировката (лятна и зимна) е в сравнително добно състояние.  Преминаването в билната част е опасно при мъгла и лоши метеорологични условия.
 
 х. „Мусала“ -връх Мусала -  Маришки връх - връх Овчарец- Джанка -  х. „ Грънчар“
 
Маршрут х. „Мусала“ -връх Мусала -  Маришки връх - връх Овчарец- Джанка -  х. „ Грънчар“
Обща дължина, км 13,0км.
Маркировка Червен цвят (от Джанка до х. „Грънчар“ - син)
Описание Маршрутът от хижа „Мусала“ за х. „Грънчар“ тръгва по маркирана туристическа пътека, покрай Мусаленските езера(Долното, Каракашево, Фердинандово, Алеково, и Безименно езеро) по трошено-каменна настилка се стига до най-високото - Леденото езеро (2709м н.в.) и едноименния заслон и връх Мусала(2925,4 м. н.в.). Теренът е изцяло каменист, с лятна и зимна маркировка. Зимната пътека след Леденото езеро има стоманено въже за осигуряване на безопасност на туристите. Гледката от връх Мусала е много впечатляваща. Последователно се откриват погледни места към Канарата (2691 м. н.в.), вр. Налбант(Ковач 2634 м. н.в. ), планината Пирин, язовир Бели Искър, Маричини езера, язовир Искър и Самоковското поле. Туристическата пътека минава последователно през Малък Близнак (2777 м. н.в) и Голям Близнак (2779 м. н.в )След  което по билато достига до Марешки връх(2785 м. н.в ). Гледката от върха към Маричини езера, Влашкото и долината на река Марица и както и съседния връх Манчо (2771 м. н.в) е изключително впечатляваща. Пътеката продължава на юг към връх Овчарец (2768 м. н.в) и местността Джанка откъдето се вижда Ропалишкия циркус. До хижа Грънчар и едноименното езеро води пътека със син цвят. И зимната, и лятната маркировка са в добро състояние, типично за много посещаван туристически маршрут. През зимата има опасност от падащи лавини.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"